Katherine Blogger ThemesKinda là một Chủ đề Blogger 2019. Tùy chọn chủ đề nâng cao trong chủ đề này giúp dễ dàng tùy chỉnh toàn bộ các tính năng chủ đề từ thay đổi Thanh trượt (Slider1, Slider2, Slider3). Bạn có thể tùy chỉnh chủ đề blogger đẹp 2019 này từ Tùy chọn chủ đề được đưa ra trong phần Bố cục. Tính năng cuộn vô hạn cũng đã được thêm vào trong chủ đề này, bạn có thể BẬT hoặc TẮT. Bạn có thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt Trình tải trước trong chủ đề và bạn có thể làm nhiều việc khác với chủ đề blogger miễn phí tuyệt vời này.